Fullmakt for å overta skifteprosessen for mor

Publisert: 27.02.2020
Emneord: ,

Min mor mistet mannen sin forrige uke og orker ikke gripe fatt i dette som kommer nå etterpå. Hvis hun skal gi meg en fullmakt for å ta telefoner til banker etc. Kan vi lage denne fullmakten på et vanlig papir eller trenger vi en annen fullmakt? Jeg skal hjelpe henne med riktig skifteattest, men når denne foreligger så får hun jo tilgang til banker etc. og det er det som kommer etter det hun ikke klarer. Hun ønsker å gi meg fullmakt til å fullføre den jobben.

Svar:

Hun kan gi deg fullmakt når hun har fått skifteattesten. Det er et eget skjema, som dere finner her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/5ab8842c5877491f82c0e1b2deb8a6e7/ga-8012b.pdf

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: