Full tilleggspensjon

Publisert: 20.04.2016

Kan en person velge å slutte å jobbe i f.eks. 10 år før pensjonsalder på 67 år? Man er da selv 57 år gammel og ønsker å leve av oppsparte midler. Får man da som normalt full pensjon ved fyllte 67 år? Eller vil dette føre til noen konsekvenser for pensjonsutbetalingene ved fylte 67 år?

Svar:

Du må ha arbeidet 40 eller 45 år (alt avhengig av når du er født) for å få full tilleggspensjon i folketrygden. Du må regne ut hvor mange år du har arbeidet for å sjekke dette. I private og offentlige (stat/kommune) pensjonsordninger må en normalt ha arbeidet minst 30 år i en og samme bedrift for å få full pensjon.

Dette er altså individuelt og avhengig av alder/fødselsår. Ta kontakt med NAV eller gå inn på pensjonskalkulatoren til nav.no eller norskpensjon.no. Der kan du kanskje finne mer eksakte svar. Men normalt vil avsluttet arbeide ved 57 år medføre kraftig redusert alderspensjon fra 67 år.

Med vennlig hilsen

Advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: