Frykter at mor flytter med barn ut av kommunen

Publisert: 27.09.2019

Samværspappa som har barnet nesten 50 %. Samarbeid om barnet fungerer greit. Mor nekter å inngå avtale om delt bosted. Jeg er veldig redd for at ho flytter igjen, og nå ut av kommunen. Prøver derfor nå først mekling hos Bufetat, men liten tro på noe positivt resultat. Så neste skritt kan da være advokatmekling, og dernest bringe saken inn for tingrett og rettsmekling. Mitt spm er: er det noen hensikt? Har inntrykk av at slike delt bostedssaker er umulig å vinne i en rett. Er det riktig?

Svar:

Det er nok liten tvil om at det er sjelden man oppnår delt bosted gjennom dom. Det som anføres å være av stor betydning er hvorvidt man har gode erfaringer med en slik løsning over tid og slik at det virker å være best for barnet å konsolidere ordningen. Jeg vil nok også tenke at dette med at barnets situasjon kan bli ytterligere stabilt og forutsigbart ved en delt bostedsløsning kan være et moment av betydning. Det som blir avgjørende for rettens vurdering er uansett hvilken løsning som antas å være den beste for barnet.

Hva gjelder frykten for flytting så skal bostedsforelder som kjent varsle om dette 3 måneder før iverksettelse. Det skal også mekles før evt. flytting. Dette vil kunne gi deg et selvstendig grunnlag for å bringe bostedssprørsmålet inn for retten. Dersom retten mener barnet bør bli boende i sitt nærmiljø så vil det kunne være et argument for at du innehar bostedsansvaret.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: