Fritidseiendom er solgt som fast bolig

Publisert: 20.01.2020

Kjøpte hus oppført som frittliggende enebolig på boligeiendom. Oppdaget etter to år at kommunen har boligen registrert som fritidseiendom uten borett. Noe som vil si at vi uten å være klar over det har betalt kommunale avgifter ut fra prisene til fritidseiendom. Kommunen sier det var vårt ansvar å melde fra om at boligen ikke skulle være oppført som fritidseiendom, noe vi ikke var klar over, siden vi ikke kjøpte noen fritidseiendom. Hvem sitt ansvar er det egentlig?

Svar:

Denne problemstillingen ligger nok ikke hos kommunen. Hvilke opplysninger som ble gitt om eiendommen i anledning salg av denne, er for kommunen uvedkommende.

De korrekte opplysninger ad regulering av eiendommen er naturligvis sentrale opplysninger som bør gis av selger, og skal gis av megler. Om man har fortatt et kjøp uten megler så kan det være mer problematisk i forhold til å avklare ansvarsspørsmålet ad dette avhengig av den salgssituasjonen man sto oppe i og om det var klarlagt deres intensjoner ved kjøpet.

I enkelte tilfelle kan en slik situasjon, at man i realiteten har kjøpt en fritidseiendom fremfor en boligeiendom, være svært så problematisk om man ikke får endret denne statusen hos kommunen og ikke får anvendt eiendommen som bolig. I "worst case" så kan man få pålegg fra kommunen om å ikke ta eiendommen i bruk som boligeiendom fra kommunen.

Jeg vil derav anbefale på det sterkeste at man søker juridisk bistand her til å avklare denne situasjonen med kommunen og samtidig varsle selger om at det reklameres på forholdet slik at dere ikke mister rettigheter til å følge opp em eventuell mangelsituasjon opp mot selger.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: