Frist for utsettelse av rettssak pga nye bevis

Publisert: 11.02.2020

I en rettssak hvis det fremkommer nye bevis, hva er siste frist for å be om utsettelse hvis nye bevis fremkommer? Vet ikke om jeg valgte rett kategori, men gjelder rettssak ang næringseiendom og omregulering.

Svar:

Tvisteloven har regler om varsling av bevis og avskjæring av bevis i sivile saker. Dette er en problemstilling som ikke kan besvares uten nærmere kjennskap til saken og evt. hvilke bevis man sikter til. Det er bla. forskjell på skriftlige bevis/dokumenter som partene besitter og informasjon som vitner kan komme med. Det gjelder generelt at man ikke skal kunne overrumple den andre parten i en rettslig prosess med nye bevis når saksforberedelsen er avsluttet.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: