Fri rettshjelp til barnevernssak

Publisert: 14.01.2019

Har 1 barn på 10 år og ikke foreldreansvar. Føler at barnevern presser mor til barnet å nekte meg samvær og å ilegge meg besøksforbud. Barnevern mottok bekymringsmelding ang mor og rus, føler de skylder på at jeg er uegnet som far uten å hatt noen samtale med meg angående dette. Finnes det noen måte å få advokatbistand/gå til sak mot barnevern under fri rettshjelp? Har inntekt på kr 289 000 ,-. Ønsker kun det beste for min sønn.

Svar:

Hva gjelder fri rettshjelp er inntektsgrensen kr. 246 000 for enslige og 369 000 for begge dersom du er samboer eller gift. Det kan således synes som om du ikke faller innenfor vilkårene under henvisning til noe høy inntekt. Det kan dispenseres fra inntektsgrensen, men det utvist en restriktiv praksis fra Fylkesmann og domstol.

Dersom du ser for deg å rette et krav mot barnevernet fordi du mener de har behandlet saken eller deg på en urimelig måte, vil dette ikke være en sak som uavhengig av inntekt, faller innenfor de saksområdene som kvalifiserer til fri rettshjelp.

Ut fra det du beskriver kan det således se ut til at du selv må dekke utgifter til advokat.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: