Fratrekk for borett

Publisert: 25.10.2018
Emneord: ,

Min bror har fått kjøpe barndomshjemmet vårt av min mor etter at pappa falt ifra. Der skal min bror på egen bekostning bygge en egen enhet til min mor ved siden av. Kan han få fratrekk ved borett på barndomshjemmet vårt på noen millioner når han bygger en egen enhet for vår mor ved siden av som hun skal bo i? Min mor skal ha livslang borett i den nye enheten.

Svar:

Verdien av en borett må fastsettes konkret, hvor bl.a. alder er relevant. Verdien av boretten reduserer verdien av boligen tilsvarende.

I deres sak skal hun ikke benytte boretten i boligen som selges. Om din bror forplikter seg til å bygge ny enhet til henne hvor hun får borett, så antar jeg at han kan få reduksjon i prisen tilsvarende verdien av boretten, selv om hun ikke skal benytte boretten i boligen som kjøpes.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: