Frasi seg arven etter far

Publisert: 13.12.2018

Pappa er død og verken mamma, min søster eller jeg skal arve han, fordi det kun er gjeld. Vi fyller derfor ut erklæring om privat oppgjør av dødsbo av liten verdi. (Skifteloven §80.) Moren til avdøde, min bestemor, lever enda. Spørsmålet mitt er om arven fra min bestemor, som egentlig skulle gått til pappa, men som nå går til meg og søster, har noe tilbakevirkende kraft? Vi sier ikke automatisk fra oss farsarven fra bestemor, fordi vi sier fra oss arven etter pappa nå?

Svar:

Ved å foreta et oppgjør etter skifteloven § 80, så har det kun betydning i forhold til avdøde. Du og din søster vil tre inn i deres fars sted hva gjelder arven etter bestemor. Deres far har ikke frasagt seg noe arv etter henne.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: