Forskutere deler av arv

Publisert: 05.02.2019
Emneord:

Eier av hus i uskiftet bo har kommet på sykehjem. En av fire arvinger har fått fullmakt av eier til å selge huset. Det er ikke skrevet testamente, men kan arvingene ex-signere et dokument vi skriver på at de vil dele arven likt og dermed kunne forskutere arv på solgt eiendom? Ytterlige penger i bank vil stå urørt. Eier og alle arvinger er enige om at dette er ønsket, men usikker på hvordan det kan dokumenteres og gjøres riktig, for å unngå senere diskusjoner.

Svar:

Det er mulig å gjøre det slik du beskriver. Det kan da gjøres ved at det skiftes ift avdøde, og utbetales forskudd på arv for gjenlevende. Om alle arvinger er enige, så er det viktigste å få dette dokumentert med underskrift fra alle, slik at alle er enige om summer og hva som senere skal komme til fradrag ved det endelige arveoppgjøret. Nå som det ikke er arveavgift er ikke dette like viktig å få på plass hva som kommer fra avdøde og hva som kommer fra gjenlevende, men det kan være greit å sende melding til skifteretten om fordelingen av avdødes arv, og at boet etter avdøde derfor er skiftet. Den som er på sykehjem har egentlig rett til ektefellearv om man skifter etter avdøde, men det kan hun/han f. eks. frafalle i samme dokument. Jeg forutsetter at alle er arvinger etter begge. Om så ikke er tilfelle, er dette litt mer komplisert, og få da gjerne bistand til å få dette gjennomført.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: