Forskudd på arv fra uskiftet bo

Publisert: 11.06.2018

Vi er tre brødre. Vår mor er flyttet i omsorgsbolig pga helsa. Huset hennes skal selges. Hun sitter i uskiftet bo etter vår far. Kan hun gi oss pengene huset selges for, eller må de stå på hennes konto til hun er død. For å slippe å betale skatt?

Svar:

Hun kan selge og gi dere tre salgssummen. Det vil da bli et delvis skifte etter deres far, og forskudd på arv fra mor. Beløpet vil bli ansett å komme med en halvpart fra hver.

Siden deres mor har flyttet ut av boligen av helsemessige årsaker, skal hun være fritatt fra gevinstbeskatning (forutsatt at hun hadde opptjeningstid for fritak fra før hun flyttet til omsorgsbolig).

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: