Forskudd på arv

Publisert: 27.01.2016

Min kone er enearving til sin mor. Enebarn, far død for mange år siden. Hva er fremgangsmåte, og nødvendige skjema for at min kone kan ta forskudd på arv fra sin mor? Forskudd på arv gjelder bankinnskuddet til mor. 

Svar:

Det er ikke noe skjema på dette, men mor kan gi forskudd på arv. En arving kan ikke ta forskudd på arv før arven faller.

Med vennlig hilsen

Advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: