Forsinkelsesrenter på forsikringsoppgjør

Publisert: 11.06.2018

Kan en kreve forsinkelsesrente på forsikringsoppgjør? Først tok det 2 år å få saken behandlet. Det er 1 år siden vi ble enige med forsikringsselskap om et oppgjør der de skulle renovere 2 bad og utbetale erstatning på resten av skadene i huset. Først tok det lang tid før de kom i gang med renovering. Så brukte de mye lenger tid på renovering enn det vi var forespeilet, og så venter vi på utbetaling. Det har ikke vært tvist om at det var reklamasjonssak. Fra hvilket tidspunkt kan en kreve rente?

Svar:

Ved skadeforsikringer fremgår det av bestemmelsen i forsikringsavtaleloven § 8-4 at forsikringstaker i enkelte tilfeller har rett til å kreve forsinkelsesrente ved forsinket oppgjør.

Etter bestemmelsens første til tredje ledd fremgår det at sikrede har krav på renter når det er gått to måneder etter at melding om forsikringstilfellet ble sendt til selskapet. Dersom selskapet også skal erstatte utlegg som sikrede har gjort, inntrer renteplikten tidligst to måneder etter at utlegget er betalt. Skal selskapet i tillegg erstatte sikredes avbruddstap eller tidstap, inntrer renteplikten først en måned etter utløpet av den periode selskapet svarer for.

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at det ikke er tillatt å kreve renter dersom forsikringstakeren forsømmer sin plikt til å utlevere alle de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for sikrede, og som selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen. Dette følger av bestemmelsen i forsikringsavtaleloven § 8-4 (4) 1. pkt.

Del denne artikkelen: