Forsikringsselskap vil ikke dekke museskader

Publisert: 15.05.2020

Har i dag forsikring. Har fått besøk av mus i konstruksjonen på hytta, et firma har vært og demontert taket i stua på oppdrag frå forsikringsselskapet. Det ble konstatert muselort. Forsikringsselskapet vil ikkje rette denne skaden. Dei hevder at muselorten kan vere gammel så her kan vere snakk om at dei dekker 10 %. Kan dei behandle kunder slik? Vi gjerne ha råd frå dere om videre saksgang. Har forskringsselskapets superforsikring.

Svar:

Jeg kjenne ikke vilkårene ved superforsikringen i detalj, men i utgangspunktet skal den dekke bekjempelse av skadedyr (herunder mus) samt reparasjon av skade som har skjedd. Hvorvidt forsikringen dekker kun skade som har oppstått i deres eiertid er jeg usikker på, men det er ikke et uvanlig vilkår. For det tilfelle at selskapet kun dekker skade som har oppstått i deres eiertid, er det uansett min opplevelse at selskapene vanligvis er forsiktig med å avvise ansvar med den begrunnelse at skaden har skjedd tidligere.

Jeg vil råde dere å fremme en klage på dette skriftlig til selskapet så får dere se om de vil fastholde sitt avslag og eventuelt med hvilken begrunnelse.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: