Forsikringsselskap bruker lang tid på saksbehandling

Publisert: 14.08.2018

Spørsmålet er mer rettet mot forsikringssak i en bilskade enn personskade. Jeg ble utsatt for en bilkollisjon 31. mai 2018 og meldte skade til KLP forsikring. Saken ble sendt til kontroll hos et eksternt selskap som driver med gransking av forsikringssvindel. De meldte selv til meg at det var en rutinesak og betydde ikke at de tviler på min sak. Men nå har det gått over 2 måneder og saken er ikke ferdig behandlet. Hvor lenge kan forsikringsselskapet holde på med sånt?

Svar:

Det er ingen regler som direkte regulerer selskapets saksbehandlingstid. Derimot kan lang saksbehandlingstid ha betydning avhengig av utfallet og selskapets anførsler i saken. Det kan også bemerkes at man har krav på forsinkelsesrenter, jfr. fal. §§ 8-4 og 18-4.

Med vennlig hilsen, advokat Tien Duc Nguyen

Del denne artikkelen: