Forsikring for uførhet

Publisert: 27.04.2018

Fram til jeg ble 18 år hadde jeg medisinsk forsikring i min mors navn. Nå har jeg blitt 25 år og ble nylig uføretrygdet hvor jeg er erklært og ha vært ufør siden jeg var 16. Kan jeg søke noe på forsikringen for dette?

Svar:

Forsikrede kan miste retten til å kreve erstatning/ forsikringsutbetaling dersom man venter for lenge med å fremme kravet. Reglene om meldefrist er regulert i forsikringsavtalelovens §§ 8-5 og 18-5. Videre kan et krav være foreldet, jfr. §§ 8-6 og 18-6. Vår anbefaling er at du snarest melder fra om kravet til forsikringsselskapet. Når det gjelder hvorvidt forsikringen kommer til anvendelse er det vanskelig å si noe konkret, da det vil være avhengig av hvilke forsikringsproduktet det dreier seg om og tilhørende vilkår.

Med vennlig hilsen, advokat Tien Duc Nguyen

Del denne artikkelen: