Forsikring for skade oppstått før avtaleinngåelse

Publisert: 14.10.2016

Jeg skaffet meg uføreforsikring og 9 eller 10 veker etter fikk jeg prolaps i nedre del av rygg. Når jeg søkte om å få forsikringspremien min, så fikk jeg svar:  Sykdom som har vist symptom innen 3 måneder regnet fra denne dato (symptomperioden) gir ikke utbetaling.

Hvordan kan forsikringen ta betalt 3 måneder der den ikke gjelde? Personen som skrev kontrakten med meg visste ikke om denne loven. Har det noe å si? Etter forsikringsavtaleloven § 13-5 så har jeg ingen rett på penger. Er det noe jeg kan gjøre?

Svar:

Når man tegner uføreforsikring, kan man gjøre dette på to måter: Enten leverer man helseattest og får denne godkjent av forsikringsselskapet, eller så avtaler man en karenstid. Jeg vil anta du har avtalt en karenstid.

Via din hjemforsikring har du mulighet til å få dekket utgifter med å føre en sak mot forsikringsselskapet på opp imot kr. 100 000,- mot en egenandel på ca kr. 23 000,-. Jeg vil derved råde deg på det sterkeste til å kontakte en advokat som arbeider med slike saker, slik at du får kyndig hjelp.

Med vennlig hilsen

Advokat Bjørn M. Brauti 

Del denne artikkelen: