Forsikring dekker ikke sotskader i bolig

Publisert: 11.08.2017

Jeg har over tid fått sotskader i bolig på grunn av feil på vedovn. Har fått ny ovn, men verken mitt forsikringsselskap eller ovnleverandør vil dekke skadene i boligen. Har dere noen gode råd for hva jeg kan gjøre videre, eller hvem jeg kan kontakte for hjelp?

Svar:

Dersom verken forsikringsselskapet eller leverandøren av ovnen vil dekke skadene i boligen, så må du vurdere hvorvidt du ønsker å forfølge saken videre mot en eller begge parter. Du vil f. eks ha anledning til å forfølge kravet ovenfor forsikringsselskapet ovenfor Finansklagenemnda. På tilsvarende måte vil du eventuelt kunne rette kravet mot leverandøren av ovnen til enten forliksrådet eller tingretten.

I dette tilfellet kan det imidlertid være hensiktsmessig for deg å kontakte en advokat som deretter kan vurdere nærmere hva som er den beste fremgangsmåten videre i saken.

Del denne artikkelen: