Forlenget vikariat når man er sykemeldt

Publisert: 23.03.2020

Jeg jobber på sykehus og har vikariat frem til 15/05-20. Jeg har vært sykemeldt siden 17/01-20. Jeg har foreløpig ikke noe kontrakt videre. Jeg er veldig stresset og vil jobbe, men i det samme vil jeg ikke sitte uten jobb hvis jeg ikke får forlenget kontrakt. Hva er best i min situasjon. Bør jeg prøve å jobbe igjen eller være sykemeldt? Har arbeidsgiver rett på å ikke gi meg kontrakt videre fordi jeg er sykemeldt? Og hva hvis de utlyse fast stilling? Og hva med NAV opptjening av sykemelding?

Svar:

Det er din lege som avgjør om du skal være sykemeldt eller ikke. Avgjørelsen fra legen er basert på helsemessige kriterier, og ikke hva du selv måtte beslutte. Når ditt vikariat går ut, så vil det være opp til arbeidsgiver å tilby deg nytt vikariat eller ikke. Dette forutsetter at ditt vikariat er blitt behandlet lovlig og innenfor arbeidsmiljølovens regler. Ved langvarige vikariater eller vikariater som ikke er lovlige, kan vikariat gi rett og krav på fast ansettelse. Men det avhenger av de konkrete forholdene i din sak i forhold til reglene som gjelder. Hvis det utlyses fast stilling, så vil du ha fortrinnsrett til stillingen. Fortrinnsretten forutsetter at du er egnet for stillingen og dens stillingsinnhold.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: