Forlenget sykemelding pga korona

Publisert: 19.03.2020

Jeg har vært gradert langtidssykemeldt i siden august i 70 %. Ergo jeg har jobbet 30 %. Den 13 mars ga legen meg en sykemelding på 100 %. Grunnet jeg ikke fikk fortsatt mitt behandlings løp grunnet korona. I dag jobber min arbeidsgiver med å permittere oss grunnet korona. Mitt spørsmål er da, siden jeg er forbi de 16 dagers arbeidsgiverperiode i høst og nå går på 100 % sykemelding, kan jeg da miste mine sykepenger og bli permittert? Eller beholder jeg da mine penger fra NAV?

Svar:

Det er din fastlege som styrer din sykemeldingsperiode.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: