Forlenget oppsigelsestid ved sykemelding?

Publisert: 05.04.2019

Dersom jeg er sykemeldt/utbrent i oppsigelsestiden, vil oppsigelsen perioden forlenges tilsvarende? Kan jeg starte opp eget firma i oppsigelsestiden (sammen med annen) og stå som daglig leder? Hvor aktiv kan jeg være i dette firma? Hva kan jeg gjøre?

Jeg har bonus som blir utbetalt dersom en er i « uoppsagt stilling ved regnskapet utløp». Nå forsøker de å si at det ikke er regnskapsåret 2018, men når regnskapet er ferdig behandlet. Jeg trodde at regnskapet utløp er 31.12.18.

Svar:

Oppsigelsestiden forlenges ikke på grunn av en sykemelding. Hvis du arbeider med oppstart av eget firma og opptrer som daglig leder, vil du normalt ha opptrådt i strid med betingelsene for å få sykepenger, og kan risikere krav om tilbakebetaling og også straff for trygdemisbruk. Du bør avklare med NAV hva du kan foreta deg selv om du er sykemeldt.
Når en slik formulering benyttes mht beregningsgrunnlaget for bonus, så bør din fortolkning være den rette.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: