Forkjøpsrett som bortfester av tomt

Publisert: 22.06.2018

Jeg er bortfester av tomt til fritidsbolig. I følge kontrakten har jeg forkjøpsrett ved salg av hytta. I den forbindelse har jeg to spørsmål.

1. Kan fester forlange at festekontrakten overdras til ny fester med samme festeavgift hvis jeg ikke benytter meg av forkjøpsretten?

2. Hvis fester kan forlange overdragelse med samme festeavgift vurderer jeg å benytte meg av forkjøpsretten. Må jeg da ved eventuelt salg senere forholde meg til forhenværende kontrakt, eller må det da skrives ny kontrakt?

Svar:

Når det gjelder spørsmål nummer 1, vil dette helt enkelt bero på en tolkning av festeavtalen. Skulle det fremgå av festekontrakten at det ikke er nødvendig med samtykke fra bortfester dersom du ikke benytter deg av forkjøpsretten, vil fester kunne overdra kontrakten til ny fester på tilsvarende vilkår som tidligere. Det samme gjelder dersom denne problemstillingen ikke er regulert i kontrakten i det hele tatt.

Dersom du velger å benytte deg av forkjøpsretten, vil festet i realiteten bli avviklet ettersom du ikke kan være både bortfester og fester til samme festetomt. I et slikt tilfelle bør dere følgelig skrive en ny kontrakt hvor betingelsene for utøvelsen av forkjøpsretten og gjennomføringen av avviklingen av festeforholdet blir særskilt regulert.

Del denne artikkelen: