Forkjøpsrett på naust

Publisert: 14.03.2018

Jeg eier en sjøeiendom der det er satt opp to naust vegg i vegg. Jeg eier det ene naustet, mens mine to søskenbarn eier det andre. Eiendommen har kun ett bruksnummer, men naustene er seksjonert inn i A og B med to separate skjøter. Tomten og uteområdet er felles. Det som skjer nå, er at mine to søskenbarn holder på å selge deres del til en venn av dem, og de har prøvd å holdt dette skjult for meg. Spørsmålet er: Kan jeg kreve forkjøpsrett?

Svar:

Jeg er noe usikker på selve hvordan denne eiendommen rent faktisk er regulert ut i fra ditt spørsmål.
Men for det tilfelle at selve bygningskroppen kan anses som et sameie mellom der dere har en eksklusiv bruksrett til hver enkelt halvdel, vil bygget være eid av dere i sameie og i så tilfelle reguleres dette av lov om sameige.

I henhold til denne lovs § 11 og 12 har en sameier en forkjøpsrett.

Men jeg vil anbefale at du tar kontakt med en eiendomsrettsadvokat for å få avklart dette.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: