Foreldreansvar

Publisert: 30.03.2016

Far har forfalsket min underskrift og sendt inn forledreansvarskjema om at han skal ha foreldreansvaret alene. Dette har nå medført store problemer for meg og min datter, som nå blir nektet samvær uten grunn.

Holder det virkelig med en simpel, forfalsket underskrift så har ikke jeg som mor noen rettigheter? 

Svar:

Foreldreansvar og samvær er to helt forskjellige ting. Selv om man ikke har del i foreldreansvaret kan man utmerket godt ha samvær med barnet. Dersom det er slik at far har brukt falsk underskrift for å få foreldreansvaret for barnet alene er dette er straffbart forhold som bør anmeldes.

Du bør også forfølge dette ovenfor folkeregisteret som evt. har forholdt seg til forfalskningen. I sin ytterste konsekvens kan det være at du må bringe spørsmålet om foreldreansvar inn for retten. Det skal mye til for at retten ikke gir deg foreldreansvaret tilbake dersom det ikke er forhold ved deg som gjør dette utilrådelig.

Som nevnt innledningsvis har foreldreansvaret ingenting med samvær å gjøre. Du skal således kunne ha samvær med din datter selv om du evt. står uten foreldreansvar. Jeg vil anbefale at du kontakter advokat som kan bistå deg videre i prosessen. Slik saken synes å ha utviklet seg antas det hensiktsmessig at domstolen bidrar til å løse konfliktene.

Med vennlig hilsen

Advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: