Foreldre nekter å betale for jakke ødelagt av barn

Publisert: 08.11.2019

Elev på skolen ødelagt dyrt jakke til andre elever med ville. Foreldrene nekter å betaler erstatning. Hva kan jeg gjøre videre? Hvordan jeg kan kreve erstatning fra dem?

Svar:

Foreldre er ansvarlig for skade som barn gjør med inntil kr. 5000. Dette gjelder uavhengig av om foreldrene er å klandre for barnas skadeverk. For det tilfellet at foreldrene ikke har gjort det de burde for å forhindre at barnet utførte skadeverket gjelder ingen øvre grense.

Slik jeg oppfatter deg er skaden gjort på skolen og slik at foreldrene neppe hadde mulighet for å forhindre dette. Det vil således være nærliggende å anta at grensen på kr. 5000 gjør seg gjeldende.

Dersom foreldrene nekter å betale og det er avklart hvem som har utført skadeverket, må du evt. bringe saken inn for forliksrådet. Forliksrådet vil da kunne avsi en dom i tråd med hva skaden har kostet dere. Det er naturligvis en fordel å få bistand av advokat, men sett hen til antatt erstatningssum vil nok kostnadene ved bruk av advokat bli uforholdsmessig høye.

Jeg foreslår at du tar kontakt med forliksrådet så vil de kunne gi deg veiledning i hvordan du bør gå frem.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: