Foreldre må betale for barns hærverk

Publisert: 04.09.2019

Min sønn og to av hans medelever i 3. klasse på barneskolen gikk inn på et rom de ikke skulle være hvor de fant en tapetkniv som de brukte til å skjære i og ødelegge to kontorstoler. Vi har nå fått et erstatningskrav fra skolen på 1000 kroner. Jeg tenker at den døren burde vært låst og det burde ikke ligget en kniv der og at skolen/AKS (SFO) har hadde ansvaret for å passe på at dette ikke kunne skje. Har vi erstatningsplikt her?

Svar:

Det er åpenbart et interessant spørsmål du reiser. Utgangspunktet for barns erstatningsansvar er Skadeerstatningslovens § 1-1 som lyder som følger:
Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.

Dersom barnet blir kjent erstatningsansvarlig vil foreldrene hefte for dette, også dersom de ikke er å klandre for at handlingen ble begått. Det er da en begrensning i ansvaret på kr. 5000.

Spørsmålet i aktuelle sak er hvorvidt alder og forholdene for øvrig bør tilsi at det ikke er grunnlag for ansvar. Som du anfører har vel ikke skolen forholdt seg som de burde når barna har fått tilgang til kniv og i tillegg hatt anledning til å gjøre skadeverket.

Jeg har for begrenset kunnskap om faktum til å gi deg et forsvarlig råd, men mener absolutt du bør konfrontere skolen med dine anførsler og hevde at det kanskje ikke er rettslig grunnlag for erstatningskravet.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: