Foreldelsesfrist på personskade som barn

Publisert: 29.09.2017

Jeg lurer på om det finnes en frist for å melde personskade etter trafikkulykke som barn? Jeg var i bilulykke som 5-åring sammen med bestemor. Alle ble slått bevisstløse under kræsj og bestemor fikk whiplash. Da jeg ble 11-12 fikk jeg sterke plager som kan oppstå etter ulykke. I USA er det slik at barns melde-frist er frem til de blir 18 år, fordi senskader vil mest sannsynligvis oppstå. Ulykken ble meldt på dagen, men senskader ble ikke meldt til selskapet før 10 år etterpå.

Svar:

I personskadesaker kan krav om erstatning foreldes dersom man ikke avbryter foreldelsen. Retten til erstatning ved personskade kan således være bortfalt. Avbrytelse av foreldelse kan gjøres på flere måter og det er viktig at skadelidte er oppmerksom på dette.

Ved vurdering av foreldelse i personskadesaker er det tre sentrale forhold man må vurdere.

Fristens utgangspunkt - når begynner fristen å løpe?
Fristens lengde - hvor lang er fristen?
Avbrytelse av fristen - hva gjør man for for å avbryte fristen?

Foreldelse ved trafikkskadeerstatning reguleres av foreldelsesloven og forsikringsavtaleloven. Krav om trafikkskadeerstatning foreldes etter tre år. Fristen begynner fra det tidspunktet skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Dersom kravet er meldt til forsikringsselskapet før fristen er utløpt er det en særregel om at selskapet plikter å varsle skadelidte hvis selskapet vil påberope foreldelse. Foreldelse vil evt. først inntre tidligst 6 måneder etter varselet.

Dersom du kjenner til hvilke forsikringsselskap bilen var forsikret hos på daværende tidspunkt, bør du snarest mulig melde fra om saken. Videre bør du her ta kontakt med advokat som kan foreta en vurdering av saken og hvorvidt du bør iverksette rettslige skritt for å avbryte foreldelsesfristen.

Med vennlig hilsen, advokat Tien Duc Nguyen

Del denne artikkelen: