Foreldelse av faktura på håndtverksarbeid

Publisert: 15.09.2017

I juni 2014 fikk jeg tilbud om beising av deler av hus. Tilbudet var på kr. 35 000,-. Mellom 3 og 15 august 2014 ble jobben utført, men jeg klagde på mangelfullt arbeid. Jeg mottok faktura 18 desember 2014 på kr 56 000,-. Jeg klagde på denne fakturaen. Den 13 september 2017 fikk jeg purring på utestående beløp. Vil foreldelsesfristen på 3 år her gjelde? Løper foreldelsesfristen fra arbeidet er utført eller fra fakturadatoen?

Svar:

Etter foreldelsesloven § 3 nr. 1 regnes foreldelsesfristen fra den dag da fordringshaveren tidligst hadde rett til å kreve oppfyllelse. For krav som har en spesiell forfallsdag, vil fristen følgelig begynne å løpe ved forfallsdatoen. Det vil med andre ord være forfallsdatoen på fakturaen av 18. desember 2014 pluss tre år frem i tid som vil være det endelige foreldelsestidspunktet.

Del denne artikkelen: