Føre opp gave i selvangivelsen

Publisert: 24.10.2016
Emneord: , ,

Hvis jeg får 250 000,- som en pengegave fra en privatperson som har dette beløpet på sin konto, så må jeg vise dette på selvangivelse del 1.5.3.

Trenger jeg å forklare til myndigheter hvor penger kommer fra og hvorfor? Trenger jeg å fremskaffe noe grunnlag? Slipper jeg å betale skatt i alle tilfeller hvis det er en gave?

Svar:

Systemet med personlig selvangivelse (psa), er slik at du som skatteyter plikter å gi fullstendige og riktige opplysninger om inntekts- og formuesforhold. Selve begrepet "selvangivelse", altså å angi seg selv, gir en betydelig pekepinn i forhold til hva som forventes.

I utgangspunktet er det tilstrekkelig å angi tall sortert på respektive poster. Det kan ofte være hensiktsmessig å forklare kort omkring de nærmere omstendigheter. Hensikten er at skattemyndighetene skal kunne bedømme opplysningen basert på foreliggende opplysninger. Skattemyndighetene vil ofte be om utfyllende opplysninger og om dokumentasjon for ulike poster.

Du kan da blir nødt til å levere fra deg kvitteringer, avtaler, utskrifter osv, som eventuelt dokumenterer at din opplysning er faktisk og juridisk korrekt. En reell gave er en ensidig disposisjon, som altså er fri for enhver motytelse.

Med vennlig hilsen

Advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: