Fordeling av verdier ved samlivsbrudd

Publisert: 20.01.2016

Jeg ønsker å ta ut separasjon. Har vært gift i 25 år og vi bygget hus og hytte sammen. Jeg har hatt lavere inntekt enn ektefellen i alle år. Arbeidet deltid da våre tre barn var små. Barna er voksne og har flyttet ut. Ektefellen har tatt seg av alle utgifter vedrørende hus. Jeg har hatt mine utgifter på mat, kjøpt alle klær til barna og ting til huset. Har jeg krav på halvparten av verdiene på hus og hytte? Kan skilsmisse inngås før ett år? Jeg skal flytte ut og leie hus. Vi har ca kr. 700 000 i gjeld. Må jeg betale noe til ektefellen i separasjonstiden?

Svar:

Utgangspunktet i ekteskapsloven ved skifteoppgjør er at både verdier og gjeld deles likt. Det har som utgangspunkt ingen betydning hvem som har hatt høyest inntekt under ekteskapet eller hvem som har betalt hva. Imidlertid kan verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv eller gave fra andre enn ektefellen holdes utenfor delingen (skjevdeling).

Ut ifra det du skriver, og dersom dere ikke har inngått ektepakt hvor dere har opprettet særeie, har du krav på halvparten av verdiene av hus og hytte. Utgifter tilknyttet felles eiendeler etter tidspunkt for samlivsbrudd/separasjon og frem til skifteoppgjør deles som hovedregel likt mellom ektefellene.

Dersom en av ektefellene flytter ut av fellesboligen, mens den andre blir boende, kan den som flytter ut kreve husleie for sin del av boligen tilsvarende markedsleie (inntil skiftet er ferdig eller boligen solgt). Husleiekravet bør fremsettes skriftlig og gjelder ikke tilbake i tid. Dere kan nok ikke få skilsmisse før det er gått ett år fra separasjon, men det er ingenting i veien for å foreta skifteoppgjøret før man har fått innvilget skilsmisse (men man må ha fått separasjonsbevilling).

Med vennlig hilsen

Advokat Karoline Henriksen

Del denne artikkelen: