Fordeling av verdier tatt med inn i ekteskapet

Publisert: 16.05.2017

Jeg og min kone er nå separert. Problemet er deling. Vi var samboere i 6 år før vi giftet oss. Vi kjøpte felles bolig i august 2011, hvor jeg betalte inn 100 000 som jeg hadde fra mitt tidligere hussalg før jeg flyttet inn med hun jeg nå er separert fra. Jeg hadde og med meg 90 000 i kontanter. Disse gikk inn i en båt, som vi siden solgte og kjøpte ny båt med lån hvor begge bidro. Den siste båten ble kjøpt mens vi var gift.

Gir de totalt 190 000 grunnlag for skjevdeling?

Videre, mens vi var gift, tok jeg opp et lån for å betale regninger knyttet til firma som jeg har drevet i mange år før vi traff hverandre. Dette fordi vi hadde levd på forskudd på moms og forskuddsskatt, og disse pengene måtte inn igjen. Firmaet har kun driftsmidler (verktøy) lik det som var før vi ble sammen. Totalt har vi i boet gjeld på 4 800 000,- I tillegg eier vi hver vår bil som det er gjeld på i den respektives navn, samt pantstillelse fra billånsgiver. Bilene er tenkt å holdes adskilt. Firmaet er det ikke midler i til fordeling - skjevdeling da jeg hadde dette fra før. Det er takst på huset satt av 3 forskjellige meglere, fra 4 300 000 - 4 500 000. Hvordan deler vi ut fra gjeldende lov?

Svar:

Dine spørsmål omfatter det meste av ekteskapsloven, men jeg skal gi noen kortfattede avklaringer.

Med fullt felleseie, og mer aktiva enn gjeld, skal alt i utgangpunktet legges inn i "potten" og hver skal sitte igjen med samme netto, kalt "boslodd".
Verdiene må dere bare finne kompromisser på, så ml.verdi av takstene på huset, er ofte en slik løsning- det finnes jo ingen fasit når det ikke skal selges
Skjevdelingen som endrer denne likedelingen krever at verdiene er i behold. Det høres vanskelig ut for båten, -som både er skiftet ut og verdiene synker, men du har trolig fremdeles en litt høyere andel av båtens verdi i dag.

Både for dette, og selvsagt huset, må du sette opp brøker som viser hvor stor andel av kjøpesum som kan relateres til det du har skutt inn. Dvs at kr.100.000 omregnes i prosent av verdi den gang til tilsvarende prosent av verdi i dag.

Men husk at skjevdeling har en rimelighets-krav som gjør at ekteskapets lengde, forutgående samliv, med mer, får betydning for et krav, og husk at det forutsetter et "pluss bo".

Les ellers reglene i Ekteskapsloven fra 1991 kapittel 12- særlig §59 om skjevdeling.

Del denne artikkelen: