Fordeling av særeie

Publisert: 24.09.2019
Emneord: , ,

Jeg er gift og vi har felles bolig (50/ 50 %) som vi kjøpte før vi giftet oss. I ettertid, og etter at vi giftet oss, har vi skrevet nytt skjøte som er tinglyst der eierforholdet er 60/40 %. Når den første av oss dør, hvordan blir eierforholdet gjort opp mellom gjenlevende ektefelle og barna på begge sider ? Vi har begge barn, men ingen felles barn så en må anta at barna vil forlange salg av boligen.

Svar:

Hvis dere ikke har særeie, vil verdien normalt deles likt mellom ektefellene, uavhengig av eierforholdet. Dette fordi det er felleseie.

Siden dere eide boligen før dere giftet dere med lik del, så vil det kunne bli vanskelig å hevde skjedeling til en av partene. Endringen i eierforhold har dere gjort etter dere giftet dere. Bakgrunnen for det kan være relevant, men endrer trolig ikke så mye.

Om dere ønsker at det skal fordeles 60/40, så anbefaler jeg å avtale særeie ved å opprette en ektepakt.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: