Fordeling av hytte etter samlivsbrudd

Publisert: 16.10.2019

Har vært samboer i 18 år, skal nå flytte fra hverandre. To felles barn. Jeg kjøpte hytte for 13 år siden. Vi bruker hytta veldig mye, og samboeren min (og barna) er der like mye som meg. Vi deler selvsagt på utgifter til mat og klær etc vi benytter på hytta, men det er kun jeg som betaler lån, vedlikehold, strøm, forsikring. Jeg har altså hatt større utgifter enn ham, på noe vi begge har brukt like mye. Hvordan kan vi ta hensyn til dette når vi skal fordele verdier i bruddet? Vi eier en leilighet sammen.

Svar:

Som samboere er det sameieloven som gjelder og dere står fritt til å avtale hvem som eier hva. Det partene måtte ha med inn i samboerskapet - og det de eventuelt måtte kjøpe seg i løpet av samboerskapet - er deres eneeie. Samboere kan riktignok også ha sameie, dersom de eier for eksempel en bolig sammen, eller den ene får en eierandel i den andre partens eneeie. Samboere står mye friere enn gifte når det kommer til å gjøre som de vil med egne eiendeler. Dersom du står som eier av hytta alene og det også har vært avtale og intensjonene hele tiden, skal denne ikke deles ved et brudd. Leilighet som eies i felleskap skal deles i henhold til eierbrøk.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: