Fordeling av gjeld ved skilsmisse

Publisert: 11.02.2020

Ved skilsmisse og oppgjør av gjeld - man har ofte forbrukslån og kredittkortgjeld, er det den lånet og kredittkortet står på som skal betale alt alene, eller skal gjelden deles mellom begge parter?

Svar:

Den løsningen som ekteskapsloven gir anvisning på avhenger av om dere har særeie eller skjevdelingsmidler(f.eks arv som kan holdes utenfor likedelingen), eller om dere kun har felleseiemidler som skal likedeles.

For ektefeller som bare har felleseiemidler som ikke skjevdeles, er regelen enkel. De kan «fullt ut gjøre fradrag for den gjelden» som de har – enten det dreier seg om boliggjeld, studiegjeld eller andre typer gjeld. Litt forenklet kan vi da si at denne gjelden deles likt mellom begge parter.

Dersom dere har både felleseiemidler og særeiemidler/skjevdelingsmidler (f.eks. arv eller gave fra andre enn den andre ektefellen), vil som regel forbrukslån/kredittkortgjeld regnes som «annen gjeld» i henhold til ekteskapsloven § 58 fordi det ikke er benyttet til å erverve eller påkoste noen eiendeler, men er gått til forbruk. Slik gjeld skal trekkes fra dels i felleseiemidlene og dels i særeie/skjevdelingsmidlene med en forholdsmessig del. Her blir det altså ikke slik at gjelden fordeles likt mellom begge parter, men slik at den som har tatt opp gjelden må "dekke" en større del. Denne gjeldsavleggelsen er imidlertid komplisert, og det kan være hensiktsmessig å be om bistand fra en advokat med spesialisering innen familierett/ektefelleskifter i en slik sak.

Husk for øvrig at det er full avtalefrihet i skilsmisseoppgjør, og dere har dermed mulighet til å avtale en fordeling av gjelden som dere selv finner rimelig.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: