Fordeling av gevinst ved salg av bolig

Publisert: 01.07.2020

Jeg og samboeren gikk fra hverandre nylig. Nå skal vi selge vår felles bolig, hvor vi har hhv ca 45 % og 55 % eierandel hver, ettersom vi gikk inn med ulik egenkapital ved boligkjøpet. Altså, gevinst/tap ved salget fordeles ulikt. I forbindelse med salget lurer vi nå på om utgifter i forbindelse med salget, som meglerkostnader, ulike utbedringer vi velger å gjøre og liknende også bør fordeles etter eierbrøken?

Svar:

Her er det ingen fasitsvar dessverre, så det viktigste er at dere gjør det som dere mener er rimelig.

Ut over dette kan jeg gi følgende kommentarer. Meglerkostnadene er like nødvendige for dere begge to for å få solgt boligen. Når det gjelder utbedringer, særlig større påkostninger, kan det være større grunn til å fordele kostnadene etter eierbrøk dersom dere ønsker å beholde samme eierbrøk. Dersom slike påkostninger er betydelige og dere betaler for påkostningene med en halvpart hver, er dette noe som i utgangspunktet kan forrykke eierbrøken mellom dere.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: