Fordeling av eiendom etter samlivsbrudd

Publisert: 20.01.2016

Har vært samboer i 14 år og har 1 barn ilag. Jeg kjøpte hus for ca 9 år siden. I sommer satt jeg også huset på han uten at han har betalt noe. Vi har en felles konto, der vi begge betaler inn på. Jeg betaler over det dobbelte inn på den kontoen, som vi også betaler regningene fra. Nå har han gjort det slutt. Då er det store sprøsmålet: Eiger han like mykje av huset som meg etter 6 mnd, eller kan jeg kjøpe han ut for dei 6 mnd han har stått på huset ?

Svar:

Dersom dere ikke har avtalt annet er utgangspunktet for det økonomiske oppgjører at hver av dere beholder det dere eier. Men dersom en av samboerne har tilført betydelige verdier til den andre samboerens eiendel (for eksempel huset), kan vedkommende ha opparbeidet seg en sameieandel i denne.

Dette kan også gjelde dersom en av samboerne har tatt seg av felles barn og hjem og således gjort det mulig for den andre å jobbe mye og ha høy inntekt som har gått til investering i bolig.

For å kunne vurdere ditt spørsmål nærmere, ville man trenge mer informasjon bl.a. om hva som var bakgrunnen for at du overførte hjemmel til huset også på din samboer, hvor stor del av huset du overførte og hva som ble avtalt – herunder eventuelle forutsetninger. Det kan være en ide å ta kontakt med advokat for å få en nærmere vurdering av dette.

Med vennlig hilsen

Advokat Karoline Henriksen

Del denne artikkelen: