Fordeling av bolig etter samlivsbrudd

Publisert: 21.08.2019

Er inne i et samlivsbrudd etter 19 år. Er kun samboer uten skriftlig avtale. Flyttet inn til samboer i hans hus og bodde der i 5 år og betalte da en sum i måneden for boutgifter. Etter 5 år så kjøpte vi felles bolig (vi har 50/50 eierandel og felles lån). Etter 14 år i felles bolig så er det nå samlivsbrudd. Hvordan fordeles verdien på bolig nå? Skal det fordeles etter hva vi hadde med inn (egenkapital ved kjøp av hus) minus hva vi nå har i lån, dvs etter skjevdelingsprinsippet?

Svar:

I mangel på skriftlig avtale om eierandeler og fordeling ved brudd er utgangspunktet at man ser hen til stiftelsesgrunnlaget, altså hvert av deres bidrag til finansieringen av boligen.

Dersom dere har heftet likt for felles lån og skutt inn like mye egenkapital ved kjøpet av huset blir resultatet at dere deler likt på salgsgevinsten etter fratrekk av lån og omkostninger ved salg.

Dersom den ene av dere har skutt inn mer egenkapital ved kjøpet enn den andre og dere samtidig har heftet likt for lånet, er utgangspunktet at den parten som har skutt inn mer egenkapital har en større eierandel i boligen. Denne eierbrøken må regnes ut. Etter fratrekk av lån mv., fordeles salgsgevinsten dermed etter (ny) eierbrøk.

Dersom det er slik at den ene av dere har skutt inn mer egenkapital, men den andre til gjengjeld har heftet for en større del av lånet slik at dere har finansiert hver deres halvpart på ulik måte, vil eierandelen fremdeles være 50/50.

Jeg vil anbefale å ta kontakt med en advokat som kan hjelpe dere med å regne regne ut eierbrøk, evt. se på om det kan anses å være avtalt lik eierandel til tross for ulik finansiering. Arbeid i hjemmet mv. kan også være forhold som spiller inn ved fastsettelse av sameiebrøk.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: