Fordeling av arv ved skilsmisse

Publisert: 08.04.2019

Hvis man under ekteskap arver en sum og investerer det i fast eiendom, går det under særfordeling ved en skilsmisse, slik jeg har forstått det, så lenge det kan spores. Hva med verdistigning, følger den arven? Eller må den deles?

Svar:

Dersom arven benyttes til å kjøpe fast eiendom, og dette kan spores tilbake til arven, samt at eiendommen er i behold, vil dette normalt kunne skjevdeles. Det er verdien som skjevdeles, og normalt vil verdistigning også omfattes av det som kan skjevdeles. Dette gjelder ikke dersom det er verdistigning som skyldes investeringer/oppussing med felleseiemidler.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: