Fordeling av arv når en arving er død

Publisert: 27.01.2016

Besteforeldrene har ikke lenge igjen å leve pga av sykdom. De har et hus. Besteforeldrene har to voksne barn, der ett av de voksne barna er død. Det avdøde voksne barnet har to myndige barn igjen som da har krav på arv etter avdøde.

Er det automatikk i dette? Må gjenlevende voksent barn dele arv, og kan det bli stoppet i en eller annen instans hvis vedkommende prøver å komme seg forbi dette?

Svar:

Boet overtas til privat skifte, og dette er det tingretten på det stedet arvelater bor som ordner opp i. I dette vil man da se at en av arvingene er død, og da vil vedkommendes barn komme inn i skifteattesten. Det er således automatikk i dette, men det er ingen som kontrollerer at arven er korrekt til slutt, så man må følge med. Er forholdet mellom arvingene dårlig vil man ofte få hjelp av f.eks en advokat for å få dette riktig.

Med vennlig hilsen

Advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: