Fordeling av arv når det bare er verdier i huset

Publisert: 11.11.2019

Samboeren min døde for en stund siden og vi hadde testament hvor det står at vi arver hverandre, og at gjenlevende samboer skal arve 1/3 og vår sønn (på 11 år) arver 2/3. Etter at pengene til min mann er brukt til å betale hans del av gjelden på huset, er det ikke penger igjen. Verdien som skal fordeles som arv, er selve huset. Hvordan gjøres dette? Vi kan jo ikke selge huset vi bor i for at pengene skal settes inn på en konto og være låst til sønnen vår er 18 år?

Svar:

Har dere noen flere barn? Hvis ikke er det naturlig å bruke reglene om uskifte for samboere, som omhandler felles bolig.
https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/innsikt/arv/arv-og-uskifte-for-samboere/id2006133/

Du kan da overta boligen uskiftet og problemet løses på den måten.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: