Fordeling av arv mellom særkullsbarn

Publisert: 07.02.2020

Min mor er gift på nytt. Moren min har kun meg som sitt barn, hennes nye mann har også ett barn fra tidligere. De har ingen felles barn. Om min mors mann dør før min mor. Hvordan fordeles da arven mellom meg og sønnen til min mors mann? Min mor og hennes mann bor begge på sykehjem. Alt av verdier som skal fordeles står i banken.

Svar:

Hvis din mors mann dør, har ikke din mor rett til å sitte i uskiftet bo, siden han har et barn fra før. Det må da skiftes.

Først må man fordele hva som tilhører din mors rådighetsdel og hva som tilhører hennes mann. I utgangspunktet deles verdiene likt, men det kan være midler en eller begge kan kreve skjevdelt, dersom de hadde med seg verdier inn i ekteskapet eller har arvet eller fått gaver. Det kan også være at de har avtalt særeie. Særeiemidler holdes utenfor i sin helhet.

Av ektefellens del, vil din mor vi arve 1/4 av hans verdier, og resten går til hans barn.Merk at din mors arveandel kan være begrenset til 4 ganger grunnbeløpet, men da skal hun ha fått kunnskap om dette.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: