Fordeling av arv i nytt ekteskap

Publisert: 13.05.2019

Hvis min nye kone kjøper seg inn i boligen jeg hadde før vi giftet oss: Hvilke rettigheter har mine barn fra første ekteskap om jeg dør først? Min nåværende kone har en datter. Jeg har ikke tenkt å adoptere henne.

Svar:

Først må ektefellenes samlede nettoformue deles i to, for å se hva som inngår i avdøde og gjenlevendes del/hva som tilhører boet etter avdøde. Utgangspunktet er at ektefellers verdier anses å tilfelle hver av ektefellene med halvparten. Der den ene hadde med seg verdier inn i ekteskapet, kan nettoverdien skjevdeles, dvs at det ikke blir en likedeling. Tilsvarende om man mottar arv eller gave underveis i ekteskapet, og midlene er i behold. Om din kone kjøper seg inn i boligen, vil ikke hele boligen kunne skjevdeles. Trolig vil da hennes del anses å være felleseie som deles likt, mens din del kan kreves skjevdelt. Det vil avhenge av hvor hun får midler til å kjøpe boligen fra, og må vurderes konkret.
Ektefelearven er 1/4, og resten går til livsarvinger om man ikke har testament siden dere begge har barn.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: