Fordeling av arv etter svigerfar

Publisert: 01.07.2020

Min svigerfar døde nå lørdag, jeg har tatt på meg ansvar for begravelsen. Svigerfar har gjenlevende kone som er dement, han har en datter og en sønn som døde i 2001. Han etterlater seg to barn, barnebarn til min svigerfar. Her er det en del verdier som for eksempel hytte verdi ca. 2 500 000,-, leilighet verdi ca. 3 500 000,-, tomt verdi ca.1 000 000,- en bil og noen kroner i banken. Datteren til min svigerfar kjøpte ikke huset til mine svigerforeldre i august 2004 for 1 200 000,-. Hva blir rett?

Svar:

Om han ikke har etterlatt seg testament, vil arven fordeles etter loven. I utgangspunktet kan ektefellen ta over alt etter avdøde til uskiftet bo. Ektefelle som er dement kan ikke alltid sitte i uskiftet bo, det avhenger av om hun har verge osv. Om det skal skiftes, har ektkefellen krav på 1/4 av arven etter mannen. Resten vil deles i to: den ene delen til datter og den andre delen til de to barnabarna etter sønnen som er død. Om datteren kjøpte bolig tidligere, har det ikke noe med boet å gjøre, med mindre det var elementer av forskudd på arv inne i bildet ved kjøpet.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: