Fordeling av arv etter mor

Publisert: 28.10.2019

Min mor døde i sommer. Hun satt i uskiftet bo etter min far. Mor og far har 5 felles barn, pluss at mor har ett særkullsbarn. Det er ikke skrevet testament. Hva sier arveloven om fordeling av verdier?

Svar:

Boet deles i to. Deretter deles de halvdelene på antall barn. Din mors halvpart deles i 6, din fars halvpart i 5 like deler.

Deres fellesbarna skal ha 11/12 deler av det totale boet på deling, mens din mors særkullsbarn skal ha 1/12.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: