Fordeling av arv etter mor

Publisert: 20.03.2020

Min mor døde i dag og hun satt i uskiftet bo etter min far .Jeg har ikke hatt kontakt med henne på mange år. Jeg har tre bødre. Kan de fordele arv etter henne uten at jeg blir med på delingen? Mine 3 brødre har jo hatt kontakt med henne mens jeg av grunner ikke har hatt. Hun har ikke så mye, men litt penger i banken, slik at det etter begravelse og slike ting vil være noe igjen til oss. Så det jeg lurer på om mine brødre kan fordele arven seg i mellom?

Svar:

Dere vil bli kontaktet av tingretten der din mor bodde med tanke på at det skal utstedes en skifteattest. På denne står dere alle oppført. De kan således ikke fordele arv uten at du får din andel. Vanligvis vil man ha en som får en fullmakt da det gjør jobben enklere. Klarer dere ikke samarbeide kan dere kreve offentlig skifte. Da vil retten eller ev advokat oppnevnt av retten ordne fordelingen. Men siden det er lite penger her anbefales ikke det.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: