For høyt lønnstrekk

Publisert: 01.07.2020

Vi har en sak som gikk dessverre opp til namsmannen. Vi har dessverre økonomiske utfordringer. Det skal trekke 13 100 nok fra min lønn og 13 700 nok fra mann min sin lønn. Hvis vi regner i tillegg det andre faste utgifter går vi ute med ca. 15 000 nok minus. Er det lov å trekke så mye? Vi skal sende inn klage ang. beløpet

Svar:

Dersom dere har utleggstrekk skal det ikke trekkes mer enn at dere skal klare å dekke nødvendige kostnader til livsopphold i henhold til livsoppholdssatsene som er satt. Dersom du mener utleggstrekket er for høyt, kan det påklages så lenge trekkperioden varer. Ta eventuelt kontakt med namsmannen for å få hjelp til å klage på utleggstrekket.

Del denne artikkelen: