Følger veirett med båtfeste?

Publisert: 19.11.2019

Vi har kjøpt en eiendom med båtfeste. For å komme til båtfestet må vi igjennom en annen persons jorde. Det står ingenting om at vi har veirett i dokumentene vi har fått. Kan vi nektes adkomst til båtfestet?

Svar:

Jeg vil anta i dette tilfelle at båtfestet ligger på den samme eiendom som dere må passere for å komme til båtfestet. I så fall vil jeg si at dere har rett til adkomst.

For det tilfelle at denne eiendommen ikke er den samme eiendommen som båtfeste er heftende til, så stiller dette seg annerledes skjønt dette høres særdeles uvanlig og upraktisk ut.

I så fall ville jeg ha anbefalt at man tar kontakt med vedkommende grunneier med forespørsel om adkomstrett. Om slik henvendelse avvises vil jeg anbefale at man vurderer å engasjere advokat som kan bringe sak inn for jordskifteretten som kan vedta å etablere nye rettigheter i tilknytning til en eiendom. Jeg har riktignok ikke hørt eller vurdert om det er mulig å etablere rettigheter knyttet til et båtfeste, men dette vil jeg ikke utelukke.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: