Føde i Norge uten oppholdstillatelse

Publisert: 16.04.2018

Jeg har fått spørsmål fra en mann som er av utenlandsk opprinnelse, men som har statsborgerskap her. Hans kone har oppholdstillatelse i Tyskland, hun er nå på besøk hos han her og er gravid. Spørsmålet er om hun har mulighet for å føde her til lands selv om hun ikke har opphold her? Og må de eventuelt betale for dette?

Svar:

Hun vil ha krav på medisinsk nødhjelp i Norge, men hun kan måtte betale for dette. Det beste for henne vil vel være å føde i Tyskland og vente på opphold i Norge der.

Med vennlig hilsen, advokat Anne Hazeland Tingstad

Del denne artikkelen: