Flytting av arbeidssted medfører økte reiseutgifter

Publisert: 27.01.2020

Jeg har arbeidskontrakt med spesifisert arbeidssted. Nå skal mine arbeidsoppgaver flyttes til en annen avdeling. Jeg må kjøpe bil og betale bompenger hvis jeg må flytte til ny avdeling. Kan arbeidsgiver kreve at jeg flytter uten kompensasjon for ekstra utgifter?

Svar:

Dette er et vanskelig spørsmål. Løsningen må finnes i din arbeidsavtale, dens formulering og praktisering. Spørsmålet må også ses i lys av arbeidsgivers styringsrett. Ditt spørsmål avhenger av vurdering av ulike faktiske forhold og ligger under et juridisk spørsmål mht hvor langt arbeidsgivers styringsrett går. Hvis ditt spørsmål, etter disse vurderinger enten klart viser at en avtalevurdering går i favør av at dette er et brudd med din arbeidsavtale eller at det går utover arbeidsgivers styringsrett, må arbeidsgiver gå til oppsigelse/endringsoppsigelse. Det medfører krav til saklighet som begrunnelse. I saklighetsvurderingen skal alle arbeidsgivers beveggrunner for å foreta denne flyttingen "settes under lupen". Herunder må det vurderes om det er andre løsninger og om dette er nødvendig for at arbeidet kan bli utført på en hensiktsmessig og en økonomisk forsvarlig måte. Det er mange faktorer her, slik at det er umulig å være sikker på løsningen ut fra dine sparsomme opplysninger. Det må imidlertid kunne sies at om en havner i en tvilssituasjon, så vil den normalt gå ut over arbeidsgiver. Uansett må det foreligge reelle grunner av praktiske og økonomiske årsaker og samtidig må en vurdere dine personlige interesser opp mot de praktiske og økonomiske grunner som taler for arbeidsgivers beslutning.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: