Flytte til EU-land som ung ufør

Publisert: 07.11.2019
Emneord: ,

Sett i lys av NAV-skandalen, og slik jeg forstår EØS-regelverket, vil dette også påvirke unge uføre som flytter til utlandet? I teorien mister man i dag ung ufør-tillegget om man flytter til et annet EØS-land, men i henhold til EUs forordning om trygd samt fri flyt, skal man jo ikke påvirkes negativt ved å flytte til ett annet EØS-land. Kan det dermed hende at unge uføre nå får mulighet til å ta med hele trygden sin til andre EØS-land fremover?

Svar:

Dette er et "vepsebol" inntil videre. Det er en blanding av jus og politikk. Vi må ha mer erfaring og innblikk i disse problemstillingene før det kan gis enkle og klare svar på ditt spørsmål.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: