Flytte til EU-land med uføretrygd

Publisert: 08.01.2020

Jeg har blitt innvilget uføretrygd etter unntaksregler -folketrygdloven §12-2 tredje ledd. Er det slik at etter Nav-skandalen og feiltolkning av EØS regler, har jeg rett å flytte til land i EU? Eller må jeg bo 6 mnd hvert år i Norge? Er ikke EØS-land tilsvarende Norge nå? Kan jeg flytte?

Svar:

Jeg anbefaler deg å ta kontakt med NAV direkte for å få konkrete råd akkurat i din sak. Pass på at henvendelsene dine blir loggført hos NAV (at de skriver referat fra samtalen med deg), og skriv opp dato og navn på de du snakker med.

Med vennlig hilsen, advokat Kristin Sannes Hansen

Del denne artikkelen: